Termeni și condiții

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului physio.ro sunt aplicabile pentru toti utilizatorii.

Utilizarea site-ului presupune acceptarea termenilor si conditiilor expuse in continuare.

Site-ul www.physio.ro contine doua sectiuni adresate utilizatorilor:

  1.       Utilizatori care se inscriu si participa la cursurile de specialitate
  2.       Utilizatori care achizitioneaza produse din magazinul on-line al site-ului shop.physio.ro

Termeni si conditii pentru participarea la cursurile de specialitate

Cursurile de specialitate sunt organizate de catre Physio Sport Therapy Academy

  •         Politica de confidentialitate:

Physio Sport Therapy Academy garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal, angajandu-se sa nu vanda, sa nu divulge, sa nu publice informatii fara acordul proprietarului. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare. Conditii de legitimitate privind prelucrarea datelor Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:
a) cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;
b) cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
c) cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
d) cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
e) cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
f) cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.
Incheierea operatiunilor de prelucrare
La incheierea operatiunilor de prelucrare, daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu conditia ca operatorul initial sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala;
c) transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica.
Prelucrarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare
Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca:
a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul; sau
b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.
Clientii, partenerii si colaboratorii Physio Sport Therapy Academy sunt mentinuri in baza de date a organizatiei pana la exprimarea scrisa a dorintei lor de retragere/distrugere a datelor lor cu caracter personal.

  •         Protectia datelor cu caracter personal 

Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o funcție de identificare, de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat in mod expres consimțamântul, sau prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispoziție legală.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului, va exprimati explicit acordul privind Protectia datelor cu caracter personal.  Protectia datelor dumneavoastra personale reprezinta una dintre prioritatile  asociației  noastre. 
Va informam ca Physio Sport Therapy Academy, este operator de date cu caracter personal, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Physio Sport Therapy Academy,  prelucreaza in conditiile legii, datele urmatoarelor persoane fizice: cursanti, experti, formatori, instructori, in vederea prestarii serviciilor de instruire pentru realizarea obiectului principal de activitate, respectiv: organizare cursuri de specialitate. Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu buna credinta, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea tehnica a datelor, in masura in care datele personale sunt dezvaluite altor entitati selectate de asociație  pentru prestarea anumitor activitati sau servicii (ex. Autoritatea Nationala pentru Calificare, Universitati afiliate), acest proces se produce numai in conditiile asigurarii confidentialitatii si sigurantei datelor cu caracter personal. 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Physio Sport Therapy Academy,  cu sediul in Targu Mures, reprezentata prin Silvia Berta - Președinte, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, angajatilor asociației, imputernicitilor operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele asociației (ex: avocati, consultanti, expert-contabil, auditori), parteneri din proiect ai asociației, organelor de politie si autoritatilor judecatoresti (la solicitarea acestora) sau altor persoane fizice sau juridice impuse de Legea nr. 677/2001-privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Prin inscrierea la Newsletter va manifestati acordul asupra inscrierii in baza de data a site-ului nostru, fiind de acord sa primiti din partea Asociației newsletter lunar  evenimentele curente  si a unor mesaje publicitare.

 In cazul in care nu doriti primirea de mesaje publicitare din partea Asociației acest lucru se poate face prin accesarea link-ului privind dezabonarea din cadrul newsletter-ului sau in scris prin e-mail la adresa
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a le corecta. 
Legea nr.677/2001 este conforma cu: 
Directiva nr. 95/46/EC a Parlamentului european si a Consiliului din 24 octombrie 1995, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Official Journal L 281, 23/11/1995, p 0031-0050); Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, in cadrul Consiliului Europei si ratificata de tara noastra prin Legea nr. 682/2001 (publicata in Monitorul Oficial 830/21 decembrie 2001). 

 

 


Netopia Payments